Kannabis

Mitä on kannabis, entä hamppu? Miksi kannabis täytyy reguloida? Mitä kannabiksen historiasta tiedetään? Onko kannabis turvallinen? Miksi kevytkannabis tulee reguloida pikaisesti? Miten kannabiksen sisältämät kannabinoidit vaikuttavat endokannabinoidijärjestelmään? Ja mikä on endokannabinoidijärjestelmä?

Kannabis ja hamppu on sama asia

Hamppu ja kannabis on yksi ja sama asia. Molemmat nimitykset viittaavat kasvitieteellisesti yhteen ja samaan kasvisuvun kasviin nimeltä kannabis (cannabis). Kannabis (Cannabis sativa) kuuluu kannabiskasvit (cannabbaceae) kasviheimoon ja on ihmisen vanhin kesytetty viljelykasvi, jonka rinnalla ihmiset ovat kehittyneet tuhansia vuosia ennen ajanlaskumme alkua. 

Useassa eri eri kielessä kannabis -sana viittaa lääke- ja viihdekannabikseen ja hamppu teollisessa käytössä olevaan kuituhamppuun. Kuitenkin esimerkiksi eestinkielessä on käytössä vain yksi sana kanep. 

Hamppu on ihan kiva, mutta kannabis on parempi. Koska kannabis herättää tunteita sekä puolesta, että vastaan. Valitsemme puhumme kannabiksesta, koska hyssyttelyllä ei enää pärjää.

On tullut aika valjastaa kannabiksen hyötykäyttö ihmisille, yhteiskunnalle ja maapallolle terveelliseen tasapainoon. Tehdään maapallosta parempi paikka kannabistuote kerrallaan. 

Miksi kannabis täytyy reguloida hyötykäyttöön?

Monet EU-maat kieltävät edelleen kannabiksen (Cannabis sativa) kukintojen käytön ja markkinoinnin, pitäen sitä huumausaineena. Vaikka teollisen kannabiksen (Cannabis sativa) THC-pitoisuudet eivät päihdytä.

Jotta Cannabis sativa saadaan valjastettua täysipainoiseen hyötykäyttöön on viljelijöiden annettava maksimoida tuotot kasvin kaikista osista, erityisesti kukista ja lehdistä.

Vasta kukista ja lehdistä valmistettavien CBD-kannabistuotteiden hyötykäyttö valjastaa kannabiksen monikäyttöisen sadon maapallon ekologista kantokykyä parantamaan. Sillä kannabiksen todellinen arvo on sen kyky tuottaa erilaisia tuotteita yhdellä viljelykasvilla: lääkkeitä, ruokaa, kosmetiikkaa, biomateriaaleja ja energiaa.

Ilman kukintojen hyötykäyttöä kasvin muista osista valmistettavat kannabisruoka, kannabistalot, kannabisvaatteet ja kannabismuovit pysyvät turhaan tuotantohinnaltaan kalliimpina, kuin muista raaka-aineista valmistetut tuotteet.

Kannabiksen kukinnot tulisi laillistaa koska ne ovat kasvin arvokkain osa ja ovat päihteenä ja lääkkeenä turvallisempia, kuin vastaavista alkoholi ja opiaatit

Kannabis on maailman suosituin laiton substanssi. Nykypäivän kannabis on pitkälle jalostettua. Tänä päivänä kannabiskasvi voi tuottaa huomattavasti enemmän siinä olevaa päihdyttävää yhdistettä, psykoaktiivista THC-hartsia. 

Äitisi ei polttanut samaa kannabista. Se oli enemmänkin hamppua, eli sitä millä nykyään terveydestään kiinnostuneet valelee ruokansa, ihonsa ja kumppaninsa. 

Nykyään kannabis on vahvempaa. Takavarikoidun kannabiksen THC-pitoisuus on kolme kertaa vahvempaa kuin 90-luvun puolivälissä, jolloin THC-pitoisuuksia alettiin tarkkailla (1). Sama trendi on havaittu Hollannin kannabiskahviloissa ja Italiassa, Iso-Britanniassa, sekä Ranskassa (2, 3). 

Kasvit ovat myös pienempiä ja nopeakasvuisempia. Kannabiksen sadat eri lajikkeet tarjoavat erilaisia makuja ja vaikutuksia. 

Kannabiksen tuotantoa ei säännellä ja genetiikka on arvaamatonta, joten laittoman kannabiksenkäyttäjät eivät aina tiedä mitä saavat. Kaikkia kannabiksen terveysvaikutuksia ei vielä tiedetä. 

Turvallisuudesta kuitenkin tiedetään paljon, sillä vuodesta 1971 lähtien on käytetty miljoonia dollareita kannabiksen vaarojen tutkimiseen, eikä tämä laaja tutkimus ole täysin jättänyt tieteellistä perustaa kannabiksen kieltolaille. (4)

Yhdysvaltain hallituksen sitoutuminen kannabiksen haitallisuuden liialliseen liioitteluun on tehnyt heille itselleen välttämättömäksi kieltää kannabiksen lääketieteellinen hyödyllisyys ylivoimaisten todisteiden edessä. (4)

Esimerkiksi jo vuonna 1988 syyskuun 6. päivänä huumausaineiden valvontaviraston hallinto-oikeuden ylituomari Francis L. Young sanoi pitkän kuulemistilaisuuden lopuksi:

”Marihuana (kannabis) on sen luonnollisessa muodossaan yksi turvallisimmista terapeuttisesti aktiivisista substansseista. Tämän tietueen todisteet osoittavat selvästi, että kannabis on hyväksytty lievittämään suuren määrän erittäin sairaiden ihmisten ahdistusta ja tekemään sen turvallisesti. lääkärien valvonnassa. Olisi kohtuuttoman mielivaltaista, että DEA näiden todisteiden valossa edelleen pidättäytyisi näiden kärsivien sairaiden ihmisten ja substanssin välissä”. (5)

Kuitenkin kannabiksen kieltolaki ja huumeiden vastainen sota erityisesti kannabista vastaan vain kiihtyi 1990-luvulla.

Kiistattomia todisteita kannabiksen turvallisuudesta on myös viime vuosikymmeniltä. Yhdysvaltain kongressin pyynnöstä Lääketieteellinen instituutti suosi vuoden 1999 raportissaan kannabiksen lääketieteellistä käyttöä. Se vahvisti, että kannabis on turvallista ja hyödyllistä monissa olosuhteissa. (6)

Usein kannabiksen vaarallisuudesta puhuttaessa nostetaan esiin kasvin vaikutukset kognitiiviseen toimintakykyyn. Kuitenkaan ei ole löydetty mitään tieteellistä näyttöä sille, että kannabiksen lyhyt- tai pitkäaikainen käyttö aiheuttaisi kognitiivista heikkenemistä. (7, 8)

Toinen yleinen väite kuuluu, että kannabiksen käyttö aiheuttaa skitsofreniaa, tai voi puhkaista sen skitsofrenialle alttiilla henkilöllä. Kuitenkin todisteet ovat ristiriitaisia siitä, miksi skitsofrenian ilmaantuvuus ei ole lisääntynyt samalla, kun kannabiksen käyttö on lisääntynyt nuorten aikuisten keskuudessa. Kuten olisi odotettavissa, jos se olisi syy-seuraus suhteessa. (8, 9)

Lisäksi väitteet kannabiksen psykoosia aiheuttavista vaikutuksista on pysynyt vahvoina, vaikka jo vuonna 1942 tutkijat totesivat, että:”marihuana ei tuota psykoosia vakailla, hyvin yhteiskuntaan integroiduilla ihmisillä”. (8, 10)

Merkittävää on myös huomioida se, että John P. Morgan New Yorkin yliopiston lääketieteellisestä yliopistosta todisti kongressille: ”Olemme olleet noin 30-40 vuotta tässä kannabisepidemiassa ja emme ole vieläkään nähneet todisteita keuhkosyövästä kannabiksen polttajilla.” Hän sanoi myös, että kannabiksen käytön ja keuhkolaajentuman tai syntymävikojen välillä ei ole yhteyttä. (11)

Kannabiksen haitallisuudesta on myös lukuisia tutkimuksia. Olisikin edesvastuutonta väittää, että kannabis olisi täysin harmitonta. Kannabis on kuitenkin kiistatta paljon vähemmän haitallinen kuin esimerkiksi laillisesti ikärajallisessa myynnissä olevat tupakka ja alkoholi (12). 

Tieteellisten tutkimusten valossa kannabis on todistettu olevan turvallinen substanssi muihin päihtymystä aiheuttaviin aineisiin. On myös päivänselvää, että kannabiksen liiallista ja säännöllistä käyttöä tulee välttää erityisesti nuorena, jolloin aivot kehittyvät voimakkaasti. Useimmissa maissa kannabiksen viihdekäyttö kuitenkin alkaa juuri puolivälissä teini-ikää ja on yleisin päihde vähän yli kaksikymmentävuotiailla (13). 

Paras tapa suojella lapsia ja nuoria on säädellyt ja ikärajalliet markkinat. Koska käytännössä tämä tarkoittaisi tarkasti reguloituja kannabistuotteita ja -markkinoita. Tällä hetkellä meillä on täysin vapaat markkinat. Tällä hetkellä kuka ja minkä ikäinen tahansa voi tilata laitonta kannabista kotiovelle saakka, kunhan vaan osaa käyttää internetin keskustelualustoja.

Suomessa tulisi laillistaa täysin turvallinen kevytkannabis, eli CBD-kannabis

Cansan mielestä kaikkein parasta olisi se, että Suomessa tunnustetaan tosiasiat ja havahduttaisiin globaalisti kovaa vauhtia kasvavaan kannabisteollisuuteen. Nopealla aikataululla THC-pitoisen kannabiksen laillistamisen sijaan, meillä pohjolassa tulisi laillistaa ensin täysin turvallinen CBD-pitoinen kevytkannabis, jossa THC-pitoisuuden raja ei nouse yli 1%.

Kevytkannabis tarjoaa päihtymyksen sijaan mm. rentouttavia, rauhoittavia ja keskittymistä aikaansaavia vaikutuksia. Kevytkannabistuotteet, kuten CBD-kukinnot, CBD-öljyt ja muut CBD-tuotteet aikaansaisivat reguloituna kulttuurillista muutosta. Kevytkannabiksen ja CBD:n laillistaminen voisi aikaansaada paitsi kansanterveydellisiä hyötyjä, monien CBD:n tuottamien terveysvaikutusten myötä, mutta myös erityisesti nuorissa kiinnostuksen vaihtumista enemmän CBD-kannabiksen terveydellisiin vaikutuksiin, kuin päihdyttävän kannabiksen huumaaviin vaikutuksiin. Puhumattakaan siitä miten paljon työpaikkoja ja verotettavia tuloja jo pelkkä kevytkannabiskauppa aikaansaisi Suomessa. Kaiken lisäksi kasvin arvokkaimman osan hyötykäyttö mahdollistaa alan yhtiöiden kasvua ja investointeja kasvin kokonaisvaltaiseen hyötykäyttöön.

Kannabis on vuosituhansien ajan ollut mystinen, pyhä ja lopulta 1930-luvun jälkeen valheellisella propagandalla voimakkaasti demonisoitu. Yhdysvalloista liikkeelle lähteneet liioitellut haitat on syvällä ainakin suureen ikäpolven tunteissa. Muutos kannabiksen kokonaisvaltaiseen ja järkevään hyöytykäyttöön tulee nopeuttua maapallon ekologisen kantokyvyn vuoksi. 

Kannabiksen hyötykäytön valjastamiseen tarvitaan mukaan rohkeita politikkoja ja julkisuuden henkilöitä, jotta ennakkoluuloiset asenteet hellittävät ja kannabiksen todellisesta potentiaalista päästään vuorovaikuttamaan niin, että ihmiskunta, yhteiskunta ja maapallo hyötyy. Sen sijaan, että jätetään hyödyntämättä maapallon monipuolisin hyötykasvi, vain sen päihtymystä aiheuttavan ominaisuuden takia. 

Tällä hetkellä länsimaissa joudutaan joissain tapauksissa tuhoamaan hamppusato, mikäli kasvien THC-pitoisuus nousee yli sallitun rajan. Vieläpä aikana, jolloin lähes jokainen ihminen on havahtunut siihen, että tuhlaamme liikaa resursseja kestämättömällä tavalla. Tämän vuoksi hampunviljelyssä hyväksytty THC-raja tulisi olla 1%, kuten esimerkiksi Sveitsissä on tajuttu. Mitä järkeä on tuhota monikäyttöinen sato vain sen takia, että kasvin tuottamat THC-pitoisuudet vaihtelevat? 1% THC-pitoisuus ei tee hampusta vielä päihdyttävää substanssia, eikä terveydelle vaarallista. Varsinkaan silloin, kun CBD-pitoisuus on moninkertainen suhteessa THC-pitoisuuteen, kuten se on teollisissa hamppulajikkeissa.

Kannabista on opittu jalostamaan, niin että sen tuottaa haluttuja ominaisuuksia. Tarvittaessa riittävän vähän tai paljon päihdyttävää THC:tä. Miksi CBD:n ja THC:n tasapainoisella suhteella on merkitystä? Mistä tähän on tultu ja mitä kannabiksesta ja sen historiasta tiedetään? Siitä saat tietoa seuraavassa kappaleessa.

Kannabiksen historia – ihmisen vanhin renki

Keski-Aasiasta Kiinalaisesta kylästä nimeltä Turpan on löydetty luolasta 2700-vuotta vanha todiste kannabiksen käytöstä päihteenä. Kannabis on ihmisen vanhin kesytetty viljelykasvi ja yksi vanhimmista lääkekasveista, jonka rinnalla ihmiset ovat kehittyneet tuhansia vuosia jo ennen ajanlaskumme alkua. (14)

Samalla kun ihminen on jalostanut kannabista on kasvi jalostanut ihmistä. (15)

Kannabis levisi ihmisten mukana ympäri maapallon. Kylmässä ilmastossa siitä kehittyi hamppulajikkeita, jotka eivät päihdytä, mutta on yhtälailla hyödyllinen kasvi moneen eri käyttötarkoitukseen. 

Hamppu on ollut jo pitkään ihmiskunnan palveluksessa. Hampusta tehtiin vaatteita, köyttä, purjeita, ruokaa, polttoainetta ja rakennusmateriaaleja. Hamppu antoi jopa nimensä varhaisille kaupungeille ympäri maailman. Tässä muodossa kannabis tunnettiin länsimaissa. 

Lämpimissä maissa viihtyi psykoaktiivinen kannabis. Lähi-idässä syötiin kannabishartsista valmistettua tahnaa, hasista. Intiassa siitä valmistettiin pyhää juomaa. Afrikassa sitä käytettiin lääkkeenä ja orjakauppiaat toivat kannabiksen Amerikkaan. 

Kannabis on yksi ja sama. Kasvin yhtä lajiketta käytettiin kuitukasvina ja toisia psykoaktiivisena substanssina.

Vuonna 1753 Carl von Linné, ruotsalainen kasvitieteilijä ja luokittelujärjestelmän luoja antoi kasville nimen “Cannabis sativa”. 

Cannabis sativa on korkeavartinen ja ohutlehtinen lajike. Myöhemmin Intiassa viileästä vuoristosta löydettiin lajike, jonka lehdet ovat paksut ja tummat. Se sai nimen “cannabis indica”. Lisäksi on pienikokoisempi cannabis ruderalis, joka kasvaa Venäjällä.

Von Linné havaitsi kasvissa jotain erikoista. Useimmilla kasveilla on kukissa sekä heteet, että emit. Mutta kannabiskasvit tuottavat joko siemeniä tai siitepölyä.

Toisin sanoen kannabiksella on sukupuoli.

Von Linné eristi naaraspuolisia kasveja ikkunalaudalleen ja innostui kokeensa tuloksista.

“Näky oli kaunis ja herätti kunnioitusta.”

“Hedelmöittymätön naaraspuolinen kasvi kukoisti.”

“Se oli turhaan yrittänyt päästä käsiksi uroksen siitepölyyn.”

Herra Von Linné oli selvästi ihastunut kannabikseen.

Naaraspuolisten kasvien kukinnoilla on vahvempi psykoaktiivinen vaikutus. Koska suurin osa hartista on kannabiksen kukassa. Lehdissä ja varressa on psykoaktiivista ainetta vain vähän. 

Tärkein psykoaktiivisesti vaikuttava yhdiste kannabiksessa on THC, eli tetrahydrokannabinoli (tarkemmin delta-9-tetrahydrokannabinoli). Toinen tärkeä yhdiste on CBD, eli kannabidioli. 

THC ja CBD ovat tällä hetkellä suuren lääketieteellisen kiinnostuksen kohteena. CBD ei ole lainkaan päihdyttävä. Se omaa hermostoa suojaavia vaikutuksia. CBD omaa myös epilepsiakohtauksia, kouristuksia, ahdistusta, pahoinvointia, psykoosia, kipua ja tulehdusta, sekä kasvaimia ehkäiseviä ominaisuuksia (16). 

Lisäksi CBD:n yksi tärkeitä ominaisuuksia on sen kyky vähentää THC:n psykoaktiivisuutta ja epäsuotuisia vaikutuksia (17). Nykypäivän pitkälle jalostettu kannabis sisältää hyvin suuret pitoisuudet THC:tä ja CBD-pitoisuus on hyvin alhainen suhteessa THC:hen. 

Pelkästään CBD:n kyky vähentää THC:n psykoaktiivisuutta ja epäsuotuisia vaikutuksia, tulisi olla riittävä syy viranomaisille ja päättäjille tehdä kaikkensa CBD-pitoisten kannabislajikkeiden kehittämisen, viljelyn ja tuotteiden valmistamisen, sekä saatavuuden edistämiseksi Suomessa.

CBD:n ja THC:n lisäksi kannabiksesta on nimetty jo 111 muuta kannabinoidia. Kannabis on muutakin kuin kannabinoideja. Vaikuttavia yhdisteitä on yli 400 ja jokainen kannabiskasvi on erilainen. Seuraavassa osiossa opit mitä sota kannabista vastaan sai aikaan THC- ja CBD-pitoisuuksille. Mitä kannabinoidit ovat ja miten ne ja kannabiksesta löytävät muut yhdisteet vaikuttavat ihmiseen ja mihin niiden vaikutus perustuu?

Sota kannabista vastaan kasvatti kannabiksen THC-pitoisuuksia ja edisti kannabislajikkeiden kehitykstä – Cannabis sativasta, cannabis indicasta ja cannabis ruderalista hybrideiksi

Tuhansien vuosien ajan kaikialla maailmassa kokonaiset perheet kokoontuivat kannabisviljelmille keräämään satoa kukinta-ajan huipulla. He eivät koskaan haaveilleet siitä, että jonain päivänä Yhdysvaltain hallitus johtaisi kansainvälistä liikettä pyyhkimään kannabis pois maan päältä.

Vaikka Yhdysvaltojen sota huumeita vastaan oli ennennäkemätöntä, se ei kuitenkaan ollut ensimmäinen laatuaan. Todellisuudessa kannabis on ollut kiistanalainen melkein niin kauan kuin ihmiset ovat sitä viljelleet. Monet yhteiskunnat ovat kautta historian kieltäneet kannabiksen viljelyn ja käytön.

Monilla näistä kielloista on yhteistä sosiaalinen ja taloudellinen epäluottamus tuntemattomaan. Kun vähemmistön tai alemman luokan jäsenet hyväksyvät kannabiksen käytön, hallitseva luokka siirtyy kieltämään kannabiksen rajoitusten ja valvonnan muodossa. Kannabis koetaan uhkana yhteiskunnan järjestykselle, ja uhan poistaminen alkaa luonnollisesti viljelykiellolla.

Ennen nykyaikaista huumeiden vastaista sotaa, kannabista oltiin kasvatettu avoimesti vuosituhansien ajan ja kaupallisesti menestyksekkäästi kaikissa maanosissa maan päällä.

Yhdysvalloissa kannabis kasvoi ennen vain etelän lämpimissä osavaltioissa, kuten Kaliforniassa. Ainoa saatavilla oleva kannabislaji oli Cannabis sativa, eli teollisuushamppu, hyötyhamppu, öljyhamppu tai kuituhamppu. Miten sen haluaakin ilmaista.

Tilanne muuttui 1970-luvun lopulla, kun maahan tuotiin kylmänkestävän Cannabis indican siemeniä Hindukušin vuorilta. 

Kylmää sietävä Cannabis indica risteytettiin Cannabis sativaan. Risteymistä syntyi hybridejä. Hybridikasveja saattoi kasvattaa ympäri Yhdysvaltoja. Reganin hallinnon aikaan viljelmiä alettiin etsiä lentokoneiden avulla. Indican pienempi koko kuitenkin mahdollisti sisäviljelyn. 

Cannabis ruderalista hyödynnettiin risteyksissä, niin, että siitä saatiin hybrideihin lyhyempää kukintoaikaa. Näin saatiin nopeutettua kannabissadon tuotantoa. Näitä uusia hybridejä saattoi kasvattaa sisällä. Sadon saaminen ei kestänyt 12 viikkoa eikä kasveista tullut kolmemetrisiä. Suurin muutos oli kuitenkin se, että vanha jalostusmetodi keksittiin uudelleen.

Carl von Linné oli todennut saman ilmiön ikkunalaudallaan. Prosessi sai kasvit tihkumaan psykoaktiivista hatrsia. Kannabista alettiin kutsumaan sensimillaksi, “sinsemilla”. Sinsemilla on espanjaa ja tarkoittaa siemenetöntä. 

Pölytettyjen naaraiden THC-tuotanto hidastuu siementen tuottamiseksi. Ilman urospuolisia kasveja pölyttämistä ei tapahdu eikä siemeniä muodostu. Näin THC-tuotanto ei hidastu koskaan. 

Prosessin tarkoituksena on tuottaa seksuaalisesti turhautuneita kasveja. Kun kasveista otetaan pistokkaita on lopputuloksena geneettisesti identtinen kasvi. Pölytys jää kokonaan väliin.

Valitettavasti nämä kasvit eivät pääse harrastamaan seksiä, joten niiden on vain tuotettava hartsia houkutellakseen siitepölyä. Oikeastaan jalostettu kannabiskasvi, jossa on vain kukkia on kasvitieteellinen kummajainen. Kukat ovat valtavia, eikä niiden koko ole suhteessa itse kasviin. 

Sinsemillan THC-pitoisuus oli paljon normaalia korkeampi. Cannabis sativan ja Cannabis indican THC-pitoisuus ei ole juuri muuttunut pariin vuosikymmeneen. Kannabis on nyt keskimäärin vahvempaa, koska kuluttajat halusivat vahvempia lajikkeita. Se on johtanut toiseenkin muutokseen.

Psykoaktiivinen THC ja rauhoittava CBD ovat yhteydessä toisiinsa. THC:n lisääntyessä CBD:n määrä vähenee. Jo 1990-luvulla THC:n suhde CBD:hen oli noin yksitoista yhteen. Nyt lähes 30 vuotta myöhemmin THC:n ja CBD:n suhde on 250:1.

THC lisääntyessä ja CBD vähentyessä vainoharhaiset kokemukset kannabiksen käytöstä lisääntyvät.

Ahdistus ja paranoia voivat lisääntyä. Joku voi luulla tulevansa hulluksi. Siitä on syytä oltava eniten huolissaan, kun THC-pitoisuudet nousevat eikä käyttäjällä ole toleranssia. 

Laillissa myyntipaikoissa ympäri maailman THC- ja CBD-pitoisuudet on merkitty. Laillisesti myydään kannabissyötäviä, e-tupakkatuotteita ja tinktuuroita. Joidenkin uutteiden THC-pitoisuus on lähes sata prosenttia. 

Tarjolla on myös tuotteita, joissa on pelkästään CBD:tä. CBD vähentää ahdistusta, ilman päihtymystä. On tärkeää ymmärtää miten erilaiset tuotteet vaikuttavat ihmiskehoon. 

Masennuksen neurobiologiaa tutkivat tutkijat ovat havainneet, että kannabidioli (CBD), ainutlaatuinen yhdiste, jota esiintyy vain kannabiksessa ja hampussa, aktivoi aivoreseptorit, jotka muuttavat serotoniinin laskua ja virtausta. Lääketieteen viimeaikaisten havaintojen mukaan tämä on yksi monista tavoista, joilla marihuana tuottaa masennuslääkettä.

Joka päivä tulee lisää uutisia, jossa kerrotaan kannabiksen terveysvaikutuksista. Kroonisesta kivusta kärsivät pystyvät vähentämään opioidien käyttöä. Näytöt glaukooman hoidossa ja kemoterapian haittojen lievittämisestä ovat kiistattomat. Moni kokee saaneensa avun, kun muut hoidot epäonnistuivat.  

Tulevaisuudessa kasvin jalostaminen mahdollistaa hoitomuotojen räätälöimisen. Se luo täysin uuden lääketieteen alan.

Kasveja on muokattu ennenkin. Maissi, persikka ja vesimelooni olivat joskut syömäkelvottomia, pieniä hedelmiä. Tuhansien vuosien aikana niistä on muokattu halutun kaltaisia. 

Kannabiksen kanssa laittomat kasvattajat tekivät saman muutamassa vuosikymmenessä. Nykyaikainen viljelytekniikka tuo uuden muutoksen. Kannabiksen historia on jatkunut tuhansia vuosia. Siinä on ollut tärkeitä hetkiä, mutta nyt on koittanut uusi aika.

On koittanut kannabislääkkeiden ja kannabinoidiperusteisen lääketieteenalan aikakausi.

Lähteet:
 1. ElSohly M. & Mehmedic Z. 2016. Changes in Cannabis Potency over the last Two Decades (1995-2014) – Analysis of Current Data in the United States https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4987131/ viitattu 8.3.2021
 2. Pijlman F. T. A. & Rigter S. M. 2005. Strong increase in total delta-THC in cannabis preparations sold in Dutch coffee shops https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16191670/ viitattu 8.3.2021
 3. Chandra S. & Radwan M. M. 2018. New trends in cannabis potency in USA and Europe during the last decade (2008-2017) https://www.dalgarnoinstitute.org.au/images/resources/pdf/cannabis-conundrum/New_trends_in_cannabis_potency_in_USA_and_Europe_during_the_last_decade_2017pdf.pdf viitattu 8.3.2021
 4. M.D. Grinspoon L. 1971. Kirjassa 2nd Edition Reprint, Marihuana Reconsidered – The most thorough evaluation of the benefits & dangers of cannabis, p X. Viitattu 8.3.2021
 5. US Dept of Justice Francis L Young, Drug Enforcement Agency. In the Matter of Marijuana Rescheduling Petition. Docket 86-22. September 6, 1988, p 68. Viitattu 8.3.2021
 6. Joy JE, Watson SJ Jr, Benson JA Jr, for the Division of Neuroscience and Behavioral Research, Institute of Medicine. Marijuana and Medicine: Assessing the Science Base. Washington, DC: National Academy Press; 1999. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25101425/ Viitattu 8.3.2021
 7. Lyketsos C. G. & Garrett E. 1999. Cannabis use and cognitive decline in persons under 65 years of age https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10221315/ viitattu 8.3.2021
 8. M.D. Grinspoon L. 1971. Kirjassa 2nd Edition Reprint, Marihuana Reconsidered – The most thorough evaluation of the benefits & dangers of cannabis, p 253 – 290. Viitattu 20.3.2021 
 9. Degenhardt L. & Hall W. 2001. The relationship between cannabis use, depression and anxiety among Australian adults: findings from the National Survey of Mental and Well-Being https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11515699/ viitattu 20.3.2021
 10. Allentuck S. & Bowman K. M. 1942. The Psychiatric aspects of marihuana intoxication https://ajp.psychiatryonline.org/doi/abs/10.1176/ajp.99.2.248 viitattu 20.3.2021
 11. Eidelman W. S 2002 Should physicians support the medical use of marijuana? https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1071664/#ref2 viitattu 20.3.2021
 12. Amsterdam J. Nutt D. 2015 European rating of drug harms https://irp-cdn.multiscreensite.com/373e674b/files/uploaded/European%20Rating%20of%20Drug%20Harms%202015.pdf viitattu 20.3.2021
 13. Degenhardt L. Chiu W-T. 2008. Toward a global view of alcohol, tobacco, cannbais and cocaine use: Findings from WHO World Mental Health Surveys https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2443200/  viitattu 20.3.2021
 14. Lin Li H. 1974 An Archaeological and Historical Account of Cannabis in China https://www.jstor.org/stable/4253540?seq=1 viitattu 20.3.2021
 15. Pollan M. 2003 Cannabis, Forgetting and the Botany of desire https://escholarship.org/uc/item/4000045b viitattu 21.3.2021
 16. Morales P. & Reggio P. H. 2017 An overview on medical chemistry of synthetic and natural derivatives of cannabidiol https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2017.00422/full viitattu 21.3.2021
 17. Russo E. 2011 Taming THC: potential cannabis synergy and phytocanna binoid-terpenoid entourage effect https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1476-5381.2011.01238.x viitattu 21.3.2021

Cansa delivers the best cannabis sativa products.