SEKRETESSPOLICY

 

Sekretesspolicy för e-handelskunder

Detta är Cansa Oy: s personuppgiftslag (artiklarna 10 och 24) §) och register- och dataskyddsuttalandet i enlighet med EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Denna rapport utarbetades den 28 januari 2021.

Syftet med detta dataskyddsutlåtande är att beskriva så tydligt och begripligt som möjligt hur Cansa oy (hädanefter ”Cansa”) samlar in, behandlar och lagrar kund- och personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och EU: s dataskyddsförordning (GDPR). . Denna sekretesspolicy gäller när du använder våra tjänster som beskrivs i den.

Innehavare av personuppgiftsregistret

Cansa Oy, Viitalantie 19, 37120 Nokia

Registerofficer

Cansa Oy

Företags-ID: 3154549-2

Viitalantie 19, 37120 Nokia

Cansas sekretessombud:

Cansa Oy

Jaakko Myllyniemi, VD och koncernchef

Kontaktinformation

Du kan kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till info (at) cansa.fi

Insamling av personlig information

Vad är personlig information?

Personuppgifter är all information som är direkt eller indirekt relaterad till en levande fysisk person. Personlig information inkluderar till exempel namn, personligt identitetsnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Elektroniska identiteter, såsom IP-adresser, kan också betraktas som personuppgifter om de kan kopplas till en fysisk person.

Vilken personlig information samlar Cansa in och hur?

När du handlar i vår onlinebutik surfar du på vår webbplats, Prenumerera på vårt nyhetsbrev, du går med i vår vanliga kund webbutik , du kontaktar oss via vår kundtjänst, du deltar i en marknadsföringskampanj, tävling eller kundundersökning vi arrangerar, vi kan samla in personlig information om dig.

Cansas rättsliga grund för behandling av personuppgifter och legitima ändamål med behandlingen av personuppgifter:

  • Ditt samtycke, till exempel att bevilja ett marknadsföringstillstånd för att prenumerera på ett nyhetsbrev
  • När bearbetning är nödvändig för vårt avtal med dig (till exempel leverans av produkter du har beställt från en webbutik)
  • Svara på din kundtjänstförfrågan
  • Andra legitima skäl för behandling av personuppgifter, såsom utvecklingen av vår webbutik
  • Om vi samlar in din personliga information för andra ändamål kommer vi att be om ditt tidigare samtycke.

Information som ska samlas in vid köp i en webbutik

När du gör en beställning från cansa.fi onlinebutik samlar vi in personlig information från dig för leverans av de produkter du har beställt. Sådan information inkluderar namn, adress, telefonnummer, e-postadress, orderbelopp och beställda produkter. Beroende på vilken betalningsmetod som används kommer de fyra sista siffrorna i ditt personliga identitetsnummer eller kreditkort också att behandlas i samband med vissa betalningsmetoder.

Information som samlas in via avsnittet ”Mitt kundkonto” i webbutiken

När du registrerar dig som användare i webbutiken cansa.fi (Mitt kundkontosektion) samlar vi in följande information: namn, adress, inloggningsinformation (e-postadress och lösenord) och, om så önskas, dina intressen för vår produkt grupper.

Information som samlas in när du prenumererar på vårt nyhetsbrev

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev för konsumentkunder samlar vi in ditt namn och e-postadress för att skicka nyhetsbrevet.

Information som samlas in i samband med marknadsföring av lotterier eller kundundersökningar

När du deltar i en marknadsutlottning eller kundundersökning som vi genomför kan vi, beroende på hur utlottningen eller undersökningen genomförs, samla in din kontaktinformation (e-postadress, adress, telefonnummer) för att leverera ett potentiellt pris.

Information som samlas in i samband med användning av elektroniska tjänster

När du använder webbplatsen cansa.fi samlar vi in information om din användning av tjänsten. En del av denna information kan vara personlig information, till exempel din IP-adress. Om du är inloggad i vår onlinebutik för att identifiera dig samlar vi in information om din användning av webbplatsen (köphistorik, webbhistorik) och kan också kombinera den med din andra användarinformation.

Behandling och lagring av personuppgifter

Kundservice

Vi använder din personliga information för kundtjänständamål när du kontaktar oss, till exempel för att fråga om status för din e-handelsorder. Vi använder ditt namn och ordernummer för att identifiera kunden och beställningen. Om det behövs använder vi din kontaktinformation, till exempel din e-postadress och telefonnummer, för att kontakta dig för att ställa frågor eller hantera ärendet.

Skickar information

När du har gjort en beställning från webbutiken cansa.fi använder vi informationen du ger för att skicka en orderbekräftelse och e-postmeddelanden relaterade till statusen för din beställning. Denna information kommer att skickas till den e-postadress du angav med din beställning.

Marknadsföring och personalisering

Om du prenumererar på Cansas nyhetsbrev kommer vi att använda den personliga informationen du tillhandahåller för att skicka nyhetsbrevet och anpassa innehållet. Denna personliga information inkluderar din e-postadress samt information om din möjliga köphistorik, nyhetsbrev som levererats och öppnats för dig och din webbshistorik för e-handel. Vi använder denna information i vår marknadsföring för att rikta vår reklam så att till exempel erbjudandena är så intressanta som möjligt för dig.

På Cansas webbplats och butik använder vi den personliga informationen du tillhandahåller för att anpassa webbplatsen. Vi samlar in information om de tjänster du använder och använder den för att ändra innehållet på vår webbplats när du besöker webbplatsen. I praktiken betyder det till exempel att vi främst visar dig produkter och erbjudanden på webbplatsen som vi tror kommer att intressera dig, till exempel baserat på din tidigare köpbutik eller webbhistorik.

Utveckling av tjänster

Vi använder också informationen som vi samlar in från våra kunder för att utveckla våra produkter och tjänster och för att förbättra kundservice. Med hjälp av digitala tjänster analyserar vi användarnas aktiviteter och använder detta för att utveckla vår webbutik. För sådana analyser använder vi främst endast aggregerade, anonyma eller anonymiserade data.

Hållbarhetstid

Vi kommer att behålla din personliga information så länge som är nödvändigt av skälet för behandlingen.

I vårt kundhanterings- och marknadsföringssystem sparas din kundinformation som standard i fem (5) år sedan du senast var aktiv. Aktiviteten definieras i systemet med en av följande åtgärder: köp från cansa.fi onlinebutik, surfa på nätbutiken, öppna ett nyhetsbrev eller klicka.

Avsnittet Mitt konto i vår webbutik lagrar den personliga informationen du anger så länge användarkontot är aktivt.

När du besöker vår webbplats sparas dina besökardata som standard i 26 månader för analys- och rapporteringsändamål.

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev kommer din kontaktinformation att sparas så länge du vill få nyhetsbrevet.

Din personliga information kan lagras på flera olika platser för olika ändamål och av olika skäl. Som ett resultat kan personlig information som har raderats från ett av våra system fortfarande lagras i ett annat system där den lagras för ett annat syfte eller på någon annan basis.

Skydd av personuppgifter

Cansa upprätthåller en hög säkerhetsnivå vid behandlingen av personuppgifter. Vi utvärderar kontinuerligt våra policyer beträffande behandling av personlig information och potentiella risker och genomför åtgärder som följer principerna för standarduppgiftsskydd.

Den personliga informationen vi behandlar lagras i ett system som skyddas av operativsystemets säkerhetsprogramvara. För att komma åt systemet krävs ett användarnamn och lösenord. Systemet skyddas också av brandväggar och andra tekniska medel. Endast vissa fördefinierade Cansa-anställda har tillgång till och har rätt att använda informationen i registret som är lagrat i systemet. Informationen i registret finns i låsta och bevakade lokaler.

Vi utbildar kontinuerligt vår personal i dataskyddsfrågor. Alla frågor om vår verksamhet, personuppgiftslagen eller EU: s dataskyddsförordning (GDPR) kan skickas till info (at) cansa.fi

Utlämnande av personuppgifter

Cansa kan auktorisera externa partners eller tjänsteleverantörer att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar eller andra digitala tjänster till Cansa. Som en del av tillhandahållandet av dessa tjänster kan Cansas partners, både inom och utanför EU och EES, ha tillgång till din personliga information.

IT-partners och leverantörer

Cansa använder en mängd olika IT-tjänster och system i sin verksamhet. En del av dem lagrar och behandlar också personlig information. I det här fallet säkerställer Cansa säkerheten för personuppgifter och skyddet av privatlivet under all sådan behandling. Systemen är molntjänster, i vilket fall vi överför personlig information till tjänsteleverantören. I detta fall är tjänsteleverantören eller IT-leverantören en personuppgiftsbehandlare som behandlar uppgifterna för Cansas räkning och i enlighet med våra instruktioner.

Interna IT-system

Internt bearbetar vi kunddata i vårt lojalitetssystem, e-handelssystem och kundhanterings- och marknadsföringssystem. Dessutom lagras data i samband med inköp av e-handel i den valda betaltjänstleverantörens system och logistikföretaget som utför leveransen i enlighet med vald leveransmetod (t.ex. Posti, DB Schenker).

Dessa system gör att du kan leverera din beställning från vår webbutik, svara på dina frågor relaterade till våra tjänster och tillhandahålla kundtjänst. Dessa system kan behandla all personlig information vi samlar in.

Vi använder Googles kontorsprogramvara och systemtjänster i vårt interna arbete. Detta innebär att Google är en personuppgiftsbehandlare som vi har auktoriserat. Kolla in Google sekretesspolicy .

Leverantörer av webbanalystjänster

Vi använder externa leverantörer för att anpassa våra webbplatser och analysera användningsmönster, liksom användaråterkoppling. Dessa företag behandlar personlig information för våra räkning. Uppgifter behandlas i analystjänster, huvudsakligen anonymt på aggregerad nivå.

 

Betaltjänstleverantörer

Betalning kan göras med Visa Electron- och bankkort, Visa MasterCard och Maestro (betalkort). Vid betalningar med faktura visas Cansa Oy som mottagare av betalningen på kortfakturan. QuickPay, som är en säker och elektronisk betalningsförmedlare, behandlar dina köp och kortinformation i Cansas webbutik (cansa.fi). Alla uppgifter kommer att behandlas i enlighet med gällande bestämmelser.

Kontaktinformationstjänster

 

Vi använder också en extern chattleverantör för att implementera chattfunktionen på cansa.fi-webbplatsen. Konversationer med din kundtjänst via chattjänsten lagras i chattmolntjänsten. Följande information lagras i konversationen: konversationsinnehåll, land och stad, webbläsare, operativsystem, aktuell sida och webbhistorik. Kunden kan välja att lämna sitt eget namn och e-postadress. Informationen lagras i molntjänsten Get Response så länge det är nödvändigt för att behandla kundfeedback.

Överföring till ett tredje land

Några av de tjänsteleverantörer vi använder på vår webbplats finns utanför EU / EES. Detta innebär att dina personuppgifter också kan överföras till partners i dessa länder för ovan nämnda ändamål. I det här fallet är Cansa ansvarig för att säkerställa att personuppgifter är på en adekvat nivå.

Dina rättigheter som kund

Nödvändig behandling av personuppgifter och behandling på grundval av samtycke

Personuppgifter kan behandlas utan samtycke om det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller för att uppfylla skyldigheter enligt lag. Insamling och användning av personlig information för andra ändamål kräver dock att du har gett ditt samtycke. Som kund ger du ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter när du till exempel använder våra tjänster på cansa.fi-webbplatsen, prenumererar på vårt nyhetsbrev, går med i vår stamkund i webbutiken eller kontaktar oss via vår kund. service.

Återkallande av samtycke

Enligt tillämplig lagstiftning om personuppgifter har du rätt att när som helst begära att se personlig information som samlats in och behandlats om dig, att begära korrigering av felaktig information, att begränsa dess behandling eller att radera personlig information.

När du återkallar ditt samtycke raderar vi din personliga information och slutar behandla den med deras samtycke.

Observera dock att samma personuppgifter kan användas både med samtycke och vid behov eller krävs av andra rättsakter. Som ett resultat kan informationen förbli hos oss för andra ändamål, även om du återkallar ditt samtycke och behandlingen som samtycket avser avbryts.

Rätten att få information om personlig information som vi har om dig

Om du vill veta vilken information vi har registrerat om dig har du rätt att skriftligen begära denna information från ovanstående adress. Ett utdrag ur registret tillhandahålls på begäran och finns gratis en gång om året.

Rätten att begära lagrad information om dig

Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag från Cansa Oy: s lagrade personuppgifter om dig en gång om året.

Du kan skicka en begäran antingen på vår webbplats via ett elektroniskt formulär, i vilket fall efter mottagandet av begäran kommer vi att kontakta dig för att verifiera din identitet, eller skriftligen, i vilket fall sökandens personliga signatur måste ingå. Det skriftliga brevet ska innehålla texten ”Begäran om personuppgifter – till Cansas dataskyddsombud”.

Rätt att hantera och radera dina personuppgifter

Du har rätt att kontrollera din personliga information, inklusive korrigering, tillägg eller borttagning om du vill. Dessutom har du rätt att begära att behandlingen av personuppgifter endast begränsas till vissa ändamål, så att dina uppgifter till exempel inte kan användas för marknadsföringsändamål.

Klagomål

Om du tror att ett företag bryter mot personuppgiftslagen eller andra dataskyddslagar kan du kontakta dataskyddsombudet. Se mer information Dataskyddsövervakare hemsida.

Ändring av sekretesspolicyn

Vi kan göra ändringar i detta sekretesspolicy då och då. Du kan alltid hitta den senaste versionen av sekretesspolicyn på vår webbplats.

Cansa levererar de bästa cannabis-sativa-produkterna