Kannabis lääkkeenä potilaan näkökulmasta | Podcast Jakso 1 – Tatu Saarikko

Kannabis lääkkeenä potilaan näkökulmasta | Podcast Jakso 1 – Tatu Saarikko

Kannabisyrittäjä Jaakko Myllyniemi ja kokemusasiantuntija Tatu Saarikko keskustelevat “Suoraa puhetta kannabiksesta” -podcastissa kannabiksesta lääkkeenä potilaan näkökulmasta.

Vieraana kokemusasiantuntija Tatu Saarikko

 

Tatu on ensisijaisesti lääkennabispotilas, hamppuaktivisti, ympäristöhoitaja, lähihoitaja (mielenterveys ja päihdetyön koulutusohjelmasta), Tatu on kouluttanut päihdetyönammattilaisia jo 5-6 vuoden ajan. Tatun mielestä koko kasvissa on valtava potentiaali joka pitäisi saada valjastettua osaksi myös Suomen yhteiskuntaa.

Kannabisreseptiä Tatu lähti hakemaan omatoimisesti lääkäriltä vuosituhannen vaihteessa. Hän on nyt lääkekannabisreseptin haltija ja on taistellut asiasta vuosiakausia.


90-luvun loppupuolella urheilusta tulleiden asentovirheiden seurauksena Tatulla on ollut vakavat selkäkipukierteet ja siihen lääkärin määräämät vahvat opiaattipohjaiset lääkkeet. Hän on jättänyt lääkereseptit uusimatta 20 vuotta sitten, kun huomasi kuinka kannabis auttoi tilanteeseen paremmin. 

 

Tatun kokemuksen mukaan lääkkeet aiheuttivat pääkipua, vatsaoireita ja yleistä sumentumista ja vaikeutta keskittyä asioihin. Sittemmin hän alkoi kiinnostumaan laajemmin kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja sai apua lääkekannabiksesta.

 

”Itsehän tässä ollaan luojia” – Tatu toteaa, ja lisää, että omilla valinnoillaan voi vaikuttaa suuresti siihen miten elämän kokee. 

 

Hamppu on yhtä kuin kannabis

 

Maataloustuotannossa hamppu on haluttu pitää erillään kannabiksesta, joka on Tatun mielestä ristiriitaista. Hamppu on ollut täällä jo vuosituhansia, mutta nykyään hampusta saatavat ainesosat määritellään kannabikseksi. Koko kasvi on sitä samaa, mutta siitä on paljon eri variaatioita. Paljon eri lajikkeita ja eri pitoisuuksia, kertoo Tatu.

 

Jaakko tarkentaa, että alunperin meillä on länsimaissa ollut Cannabis sativaa, Intiassa on ollut Cannabis indica ja Amerikkaan kannabis on mennyt alunperin Cannabis sativana afrikkalaisten orjien myötä. Kiinasta on löydetty  2700 vuotta vanhoja todisteita kannabishartsista ja kasvin päihdekäytöstä. Mm. kaikki vaatteet, köydet, purjeet, paperit, raamatut on tehty aikoinaan vielä hampusta.

 

Intiasta kulkeutunut Cannabis indica ja Venäjältä tuleva Cannabis ruderalis on risteytynyt, joista on muodostunut hybridilajikkeita. Suurin osa tämän hetken lajikekannasta on hybridejä. Nykyään ei voidakaan enää suoraan sanoa kannabiksen ulkonäön perusteellla, että mitä lajia kukin kasvi on.

 

Tatu varoo myös määrittelemästä liikaa mikä on sativaa tai indicaa, mutta ymmärtää, että senkin kautta asiaa tulkitaan ja halutaan sitä selittää koska asia on hyvin monisyinen ja iso kokonaisuus.

 

“Kannabis on portti parempaan elämään”

 

Tatun oma kokemus on, että kannabis on portti parempaan elämään.

 


Kannabiksen lääkinnälliset vaikutukset ja endokannabinoidijärjestelmä

 

Kannabiksessa on kannabinoideja, aromiaineita, flavonoideja. Terpeenit ovat tuoksuja, flavonoidit makuja, ja kannabinoidit kannabiksen tunnetuimpia lääkinnällisiä ainesosia. Yhteensä kannabiksesta on löydetty 541 eri yhdistettä. Kannabinoideja on tiedettävästi kaikista eniten juurikin kannabiskasvissa.

 

Meillä on endokannabinoidijärjestelmä ja kannabinoideja vastaanottavia reseptoreita joka puolella ympäri kehoa.  Tämän järjestelmän tarkoitus on vastata elintärkeistä toiminnoista kuten immuunipuolus, muisti, ruokahalu, uni, mieliala ja kivuntunne. Eli tarkoitus on ylläpitää kehon tasapainoa sen eri järjestelmissä, toteaa Jaakko.

 

Yhdysvaltain terveysvirasto on jopa julkaissut katselmuksen, jossa sanotaan että endokannabinoidijärjestelmä liittyy lähes kaikkiin tauteihin ihmisillä.

 

Kannabis ja “ihmeparantuminen”

 

Tatu kertoo kuinka on itse saanut apua lääkekannabiksesta ja tarkentaa, miten oikeanlainen indica tuottaa riittävän voimakkaan kehollisen rentoutuksen ilman, että se vie toimintakykyä. Kehollisuus ja kehotietoisuus on tärkeä pointti johon kannabiksesta Tatu saa työkaluja. 

 

Tatu koki jo ensimmäisillä kerroilla helpotuksen kannabiksesta ns. ”ihmeparantumisena”, kun voimakkaat kivut katosi ja tilalle tuli lämpöä ja keveyttä. Samalla hän pystyi tuntemaan sen kohdan kehossa johon ei ollut saanut aiemmin yhteyttä. Tatu pitää tärkeänä olla tietoisena läsnä kehossa, jotta pystyy toimimaan hyvin, niin että ruokakin maistuu ja pystyy nukkumaan hyvin. Vaikka kannabis onkin Tatulle pääasiassa kipulääke, niin samalla siinä on muita hyviä sivuvaikutuksia. “Tärkeää on ihmisen oma intentio, että millä motiivilla toimittaa asiaa, koska se ohjaa sitä.”

 

Tatulle kannabis on se, joka auttaa pysymään paremmassa kunnossa ja hän kokeekin, että kannabiksen avulla hänestä on potentiaalisesti enemmän hyötyä yhteiskunnassa.

 

Lääkekannabisreseptin saajat jätetään monesti yksin asian kanssa. Pitäisi ottaa huomioon potilaat jotka hyötyvät kasvista ja turvata niiden tilanne ilman sen suurempaa stressiä asian hoitamisessa, toivoo Tatu.

 

Kannabis on ohjannut Tatua kuuntelemaan kehoaan ja omia sisäisiä viestejä herkemmin. Jos joku asia painaa tai tuottaa kuormaa, hän koittaa pureutua siihen syyhyn ja ohjata sitä toiseen suuntaan. Kasvi on herkistänyt Tatua kuulemaan itseä sekä myös toisia paremmin ja on saanut kannustusta mm. psykiatreilta siitä, että on ollut asiasta avoimesti esillä.


Lääkärit suosivat kannabista vasta viimeisenä vaihtoehtona

 

Tutkitusti kannabiksen vaikuttavat aineet kannabinoidit auttavat mm. särkyihin, vähentää tulehduksia jne. ja Jaakon mielestä jos joku saa itsensä paremmalle tuulelle hampun avulla, niin silloin vasta se todellinen parantuminen voi alkaa. Ensin pitää maistua ruoka, pitää saada paremmin unta, pitää aistia kehoa kokonaisvaltaisesti ja olla läsnä ja kehotietoisempi.

 

Jaakko kertoo itse saavansa CBD:n avulla tietynlaista fokusta ja rauhaa, ettei tule hosuttua esimerkiksi päivän treenejä. Jaakko pohtii, että kasvin yksi potentiaalinen hyöty piilee juurikin siinä sen tuomassa hyvässä olossa kehoon.

 

Lääketieteenedustajien mukaan kyse on euforiasta, josta Tatun mielestä voi saada helposti kuvan, että siinä ollaan jossain opiaattiunessa ja kellutaan pumpulissa. Tatun oma kokemus onkin, että kannabiksesta tulee aika normaali olo.

 

Miksi vasta viimeisenä annetaan kannabista vaikka haittavaikutukset kannabiksessa on huomattavasti pienemmät?

 

Järjestys on Tatun mielestä väärä, että lievintä lääkettä annetaan vasta viimeisenä, eikä sitäkään haluta oikein antaa, vaan sitä pidetään monien porttien takana ilman pääsyä ja potilas joutuu yleensä hankkimaan lääkkeensä itse laittomasti, kuten suurin osa tekee Suomessa. Tämä vääristää sitä kokonaiskuvaa lääkekäyttäjistä koska vain harvalla on virallinen resepti, Tatu toteaa.

 

 

Valviran ja Tatun taistelu

 

Vuonna 2011 Tatu on ohjautunut lääkärille 10 vuoden etsimisen jälkeen. Tiukkojen käytäntöjen takia oli aluksi haastavaa päästä vastaanotolle. Tatun kipudiagnoosin perusteella lääkäri totesi, että kyllä tässä voidaan lähteä kokeilemaan lääkekannabista reseptillä, koska diagnoosi on oikeanlainen, Tatu muistelee.

 

2015 Valvontavirasto Valviralta tuli painostava kirje lääkäreille, jotka on myöntänyt kannabisreseptejä potilaille ja mm. Tatulle. Tämän ukaasin takia Tatu ja muut potilaat jäivät tyhjän päälle. Tatu varasi ajan uudelle lääkärille ja sai taisteltua hommaa eteenpäin, mutta sen jälkeen myös uusi lääkäri kertoi saaneensa saman kirjeen Valviralta ja lääkekannabisreseptien kirjoittamiseen puututtiin. Tatun mielestä kyseessä on ollut suoranainen väsytystaistelu.

 

Valvira on Tatun mukaan listannut hänenkin nimen listalle, joita tarkkaillaan. Tatun mielestä Valvira ei hyväksy lääkäreiden toimintaa ja haluaa ampua alas asian edistämisen. Tatu ei pysty ymmärtää tilannetta, koska on selviytynyt kannabiksen avulla hengissä ja siltikään asiaa ei pidetä merkittävänä. Tällä hetkellä Tatu pystyy taas liikkumaan ja on elämänsä kunnossa kannabiksen avulla. 

Kannabiksen lääkekäyttöä ei ole koskaan laissa kielletty

 

Lääkäreiltä vaaditaan lisätoimenpiteitä mikäli ne myöntävät kannabisreseptejä ja virallisen ohjeistuksen mukaan reseptin saamiseksi tarvittaisiin  lisää hoitotoimenpiteitä, vaikka mitään muuta tarvetta ei ole kuin saada laillinen resepti.

 

Tatu kertoo, että tilanteessa painaa väärinkäyttöolettama, vaikka kannabiksen lääkekäyttöä ei ole koskaan laissa kielletty. Kansainvälisetkään huumausainekieltolaitkaan eivät ole sulkeneet pois lääkinnällistä käyttä. Meillä on vain opittu ajattelemaan vuosikymmenien ajan niin, että se olisi väärin ja laitonta. 

 

Vuodesta 2000 asti Tatu käyttänyt kannabista lääkkeenä. Miten homma lähti liikkeelle?

Kannabikseen Tatu on tutustunut elämässä samoihin aikoihin kuin alkoholiin. Kannabikseen tutustumisen kautta alkoholin käyttö on jääny sittemmin huomattavasti vähemmälle. Kannabis on enemmänkin parantanu oloa ja fokusta. Toki kannabis voi muuttaa olotilaa, mutta pään sekoittaminen kannabiksella Tatua ei kiinnosta.

Vuonna 1998-1999 Tatu on aloittanut ensimmäisiä keskusteluja lääkärin kanssa ja pitänyt ns. lääkepäiväkirjaa kannabiksen käytöstä ja sen hyödyistä. 2001 maaliskuussa hän on kertonut fysiatrialla, ettei muut reseptilääkkeet ole tarjonneet vastetta, mutta on saanut kannabiksesta apua.

Kannabis on avannut Tatulle yhteyden kehomieleen ja kehotietoisuuteen. Tatulle tarjottiin lähetettä psykiatrille, mutta ei kokenut tarvetta sille. Silloin Tatu jätti saamansa opiaattipohjaisen reseptin lääkärin pöydälle ja sanoi ettei tarvitse sitä enää.  Tästä alkoi Tatun omatoiminen kannabiksen lääkekäyttö ja kertoo saaneensa puolen vuoden päästä ensimmäisen sakon. Aikaa kului 2 vuotta kun hän sai toisen sakon ja siitä taas puoli vuotta eteenpäin tuli kolmas sakko kannabikseen liittyen. Reseptin saatuaan tilanne helpottui.

Jaakko avaa, että tutkimusten mukaan kannabis on sen luonnollisessa muodossa yksi turvallisimmista substansseista ja silti ajatellaan, että se on pahempi kuin vahvat opiaatit ja mielialalääkkeet. Haluaako yhteiskunta, ettei apua tarvitsevat ihmiset pysty toimimaan elämässä täysin normaalisti vaan pysyvät sänkypotilaina ja toimintakyvyttöminä, pohtii Jaakko?

 

Kuitenkin 2006 vuodesta lähtien suomessa on jaettu kannabisreseptejä. Turun hallintooikeudessa päätöksessa todettiin, että tässä nyt sallitaan se mikä ei koskaan ollut kielletty, vaikka lääkelaitos on kieltänyt kannabiksen potentiaalisena lääkkeenä, mutta hallintooikeus kumosi lääkelaitoksen väitteen, paljastaa Tatu.

 

Kannabis on ihmisen vanhin viljelykasvi

 

“Kannabis on ihmisen vanhin viljelykasvi ja kannabis on muokannut ihmisistä ja ihminen kannabista. Me ollaan kasvettu sen kanssa. 1950 luvulle asti Suomen apteekista on saatu Kannabistinktuuroita. Amerikassa aikoinaa 3 yleisintä lääkettä on ollut kannabistinktuuroita. Kannabis on ollut hyvin ratkaisevassa roolissa ihmisen evoluution kannalta”, Jaakko toteaa.

 

Kannabinoidit

 

Kannabiksesta on tunnistettu ja nimetty ainakin 113 erilaista kannabinoidia. CBD on kannabidioli, joka on parhaiten tunnettu THC:n (tetrahydrokannabinoli) kanssa. CBG on ns. alkukannabinoidi, josta mm. CBD ja THC muodostuvat ja silläkin on erilaisia vaikutuksia. Nykyään tutkimusten myötä on alettu ymmärtämään enemmän miten eri kannabinoidit vaikuttavat elimistön endokannabinoidijärjestelmään.

Jaakko huomaa itse kevytkannabistuotteiden käytöstä sen, että se tuo tietoisuutta ja auttaa tunnistamaan vaivoja, stressitiloja ja olemaan enemmän läsnä itsensä ja kehon kanssa.

 

Jonain kauniina päivänä voit mennä lääkäriin antamaan tipan verta ja sen perusteella katsoa minkälainen kannabinoidiprofiili auttaa just sua parhaiten ja sen mukaan voidaan lähteä kehittämään ja löytämään lajikkeita joista ihmiset saavat tarvittavan vasteen parhaiten, ajattelee Jaakko.

 

Tatu sanoo myös ajattelevansa samalla tavalla tulevaisuuden lääketieteestä.


THC ja CBD tasapaino

 

THC on ns. kannabiksen päihdyttävä ainesosa, jota CBD kumoaa vastakomponenttina. Tatu sanoo ettei THC kuitenkaan häntä sekoita. 

 

Jaakko selventää, että laittomuuden takia THC pitoisuudet ovat kehittyneet hyvin korkeaksi ja CBD pitoisuudet pysyneet matalina, jolloin vaikutukset ovat huumaavampia ja mahdollisesti vainoharhaisuuttakin tuovia. CBD:llä tasapainotettu kevytkannabis saattaisi antaa paljonkin vastetta ja koko kulttuuri voisi muuttua. Välttämättä nuoriakaan ei niin paljon enää kiinnostaisi vain sekoittaa päätään, vaan saada CBD:stä esim apua keskittymisvaikeuksiin koulussa, pohtii Jaakko.

 

20 vuotta aihetta seuranneena Tatu sanoo kuitenkin tilanteen olevan menossa parempaan suuntaan ja se tuntuu helpottavalta.

 

Koko potentiaali käyttöön kannabiksen avulla

 

Tatu kertoo kannabiksen muuttavan hänen olonsa enemmänkin normaaliksi. Kannabiksen kautta Tatu pystyy valjastamaan oman potentiaalin täyteen mittaan ja pystyy muuttaa vanhoja epärakentavia asenteita. Siten pystyy nöyremmin katsomaan maailmaa ja olemaan rauhallisemmin omassa keskuksessaan, kertoo Tatu.

 

Oman kokemuksen perusteella Tatu näkee kannabiksen olevan kytköksissä tietoisuuden evoluutioon. “Mä olen se mitä olen aikaan saanut.”, sanoo Tatu. Kaikki sairaudet voivat johtua vinksahtaneista arvoasenteista, eikä ihmiset ole vielä tulleet siihen mittaa, missä potentiaalisesti voidaan parhaimmillaan olla koko planeetalla, uskoo Tatu.

 

Kipu on kehon kommunikointitapa

 

Sen sijaa että turruttaa kipua pois opiaateilla ja psyykelääkkeillä, olisi parempi miettiä miksi kokeee kipua ja löytää sille juuri syyn jota kautta lähteä parantamaan sitä, Jaakko ajattelee.

Tatu täydentää, että jokaisen vastuulla on tunnistaa ne omat heikkoudet ja vahvuudet ja vahvistaa niitä vahvuuksia ja työstää niitä heikkouksia.

Tatua kannabis on auttanu rakastamaan. “Se on tunne, joka on herännyt tämän myötä aidosti, että ymmärtää mikä on sydämen yhteys omaan sydämeen ja toinen toisiinsa, ja sitä kautta turvallisuuteen ihmisten välillä. Myönteisen kuvan näkeminen auttaa sysäämään siihen parempaan suuntaan.” – Tatu.

 

Vuosikymmenien ajan kannabista oli kiellettyä tutkia 

 

Huumeiden vastaisen sodan ansiosta kannabiksen tutkimus kiellettiin vuosikymmenien ajaksi. Vasta 1990-luvulla on löydetty endokannabinoidijärjestelmä ja kannabinoidireseptit. 

 

Hiljattain joulukuussa 2020 kannabis otettiin pois kaikista vaarallisimpien – ei lääkinnällistä potentiaalia omaavien huumeiden listalta kansainvälisissä yleissopimuksissa ja vasta nyt kansainvälinen tutkimus on mahdollista. Jaakon mukaan tämä on syy miksi tiedetään niin vähän

 

1971 vuodesta lähtien on käytettyä miljardeja siihen, että on tutkittu kannabiksen vaarallisuutta ja yritetty kaikin keinoin todistaa, mutta vieläkään ei ole voitu todistaa sen olevan todella vaarallinen, paljastaa Jaakko.

 

Tatu lisää, että lääkennabiksen historia Suomessa on yli 100 vuotias. Sitä on ollu apteekissa ja aiheesta on kirjoitettu Duodecimissä jo 1800-luvun loppupuolella. Tatun mielestä koko kannabiksen historia on kiinnostava ja monivaiheinen.

Kuuntele koko keskustelu SoundCloudista tai katso video YouTubesta.